UNITED ASSISTANCE D.O.O.

Kompanija UNITED ASSISTANCE D.O.O.  sa sedištem u Beogradu, ulica Takovska 23-25, članica je međunarodne grupe UNITED ASSISTANCE i bavi se pružanjem usluga pomoći širokom krugu klijenata.

OSNOVNA DELATNOST KOMPANIJE UNITED ASSISTANCE D.O.O. (u daljem tekstu UNITED ASSISTANCE ili  UA)

Osnovna delatnost  kompanije UA je pružanje pomoći vozačima i briga o njima, i to posebno u nužnim situacijama u kojima se nađu vozači i ostala lica u vozilu kao i njihova vozila. UA se bavi pružanjem asistencije odnosno pomoći korisnicima motornih vozila koji su vlasnici asistencijske kartice kompanije UA i klijentima lizinških društava, banaka i drugih tela i institucija)

UA pruža kompletne usluge pomoći vozačima – za sve vrste motornih vozila, po pozivu na jedinstveni telefonski broj +381 11 333.0.521.

Asistencijska služba UA specijalizira se na uklanjanje tehničkih kvarova motornih vozila, uključujući njihov eventualni prevoz u auto servis ili na drugo mesto po zahtevu klijenta, i pružanje asistentskih usluga odnosno pomoći vozaču vozila (posadi vozila) – potrebno noćenje (smeštaj), jezičke usluge u inostranstvu, pružanje zamenskog vozila.

Usluge se pružaju na području Srbije i u inostranstvu, u zavisnosti od vrste usluge.

Asistentske usluge pružaju se i u inostranstvu. Vrste usluga pomoći vozačima, njihov oblik i cene se često razlikuju u tuzemstvu i inostranstvu. Poslovni jezik za naručivanje usluge jesu srpski odnosno engleski jezik. Operatori Call Centra mogu da komuniciraju sa klijentima na glavnim svetskim jezicima.

Kompanija UA pruža klijentima usluge tehničke pomoći i pravnu pomoć koje su uključene u jednu uslugu. Uključivanjem ovih usluga u jednu kompletnu uslugu pružamo našim klijentima nadstandardni komfor koji može da se poredi samo sa sklapanjem dva posebna ugovora sa raznim partnerima kao što su na primer asistencijske službe (kompanije) i kompanije koje se bave pružanjem usluga pravnog savetovanja.

Prema potrebi odnosno u slučaju nužde klijent se obraća dispečerskom centru kompanije UNITED ASSISTANCE D.O.O. pozivom na jedinstveni telefonski broj +381 11 333.0.521, i u inostranstvu na telefonski broj: +381 11 333.0.521 putem kojeg će mu biti pravovremeno pružena odgovarajuća pomoć. Kompanija UNITED ASSISTANCE D.O.O. pruža usluge u najboljem mogućem opsegu, uz pokrivanje široke teritorije, s nadstandardnim kvalitetom pristupa prema klijentima i partnerima.

Glavni cilj naše kompanije jesu uglavnom zadovoljni klijenti kojima pružamo brze i kvalitetne usluge, i to ne samo u Srbiji već i u državama Evropske unije i na području Hrvatske i Turske. Neprestano radimo i na proširivanju i usavršavanju naših usluga koje našim klijentima garantuju „Komfor na putu".

by UnitedAssistance.com