Zlatna kartica 

Platina kartica

 gold  platinum
 važi na području Srbije  važi na području Srbije + zemalja Europske unije + Hrvatske i Turske

 

by UnitedAssistance.com